Ga naar hoofdinhoud
Mooie aftrap, 22 vrijwilligers van de Doesburgse Afvalbrigade met Gemeente Doesburg samen met Mark Mol.
Deze gemeente heeft zich aangesloten op het ZwerfAfvalKompas om gezamenlijk met elkaar, inwoners, bedrijfsleven, gemeente en GoClean het zwerfafval in beeld te brengen. Waar het ligt, wat het is en hoeveel het is. Binnenkort meer hierover!
Deze gemeente valt in de Provincie Gelderland:
Provincie Gelderland heeft de ambitie om de eerste afvalloze provincie van Nederland te worden. Het medefinancieren van de ontwikkeling van het zwerfafvalkompas van Goclean draagt bij aan dat doel. Het project zorgt immers niet alleen voor symptoombestrijding, maar vormt een aanpak vooraan in de keten. Door inzicht te krijgen in de hoofdstromen, samenstelling, focusgroepen en herkomst van zwerfafval, kan dit een prachtig hulpmiddel zijn voor overheden, producenten, lokale ondernemers en burgers om zwerfafvalproblematiek effectief aan te pakken. En dat draagt weer bij aan onze circulaire economie en een mooi en veilig Gelderland.