Ga naar hoofdinhoud

Fractie meting

Bij GoClean voeren we fractiemonitoring op zwerfafval uit om een grondig begrip te krijgen van de samenstelling ervan. Door zwerfafval te categoriseren in specifieke fracties, zoals plastic, papier en glas, streven we ernaar doelgerichte maatregelen te nemen. Deze aanpak stelt ons in staat effectiever en gerichter te werken aan het verminderen van specifieke soorten zwerfafval, als onderdeel van onze inzet voor een schonere en duurzamere omgeving.

Diepte monitoring zwerfafval

Dieptemonitoring op zwerfafval verwijst naar het systematisch meten en analyseren van de omvang en aard van zwerfafval op verschillende diepteniveaus, zoals op straatniveau, in waterwegen, of in groene gebieden. Dit kan helpen bij het begrijpen van de verspreiding en impact van zwerfafval in verschillende omgevingen.