Ga naar hoofdinhoud

Bernard Merkx

THINK GLOBAL ACT LOCAL – NIETS DOEN IS GEEN OPTIE

Bernard Merkx De wereld om ons heen is in snel tempo aan het veranderen en we staan met z’n allen voor een paar hele grote uitdagingen. Meer dan ooit wordt duidelijk dat we de natuur al onherstelbare schade hebben toegebracht en dat dit in een steeds hoger tempo lijkt te gebeuren. We gaan zeer onzorgvuldig om met grondstoffen en danken producten vaak al na kort gebruik af. Een deel van die producten komt ongecontroleerd als zwerfafval terug in de natuur en toenemend in de waterwegen van de wereld en zorgt daar voor veel nieuwe uitdagingen.

Verder lezen?

Politieke besluitvorming is veelal traag en we zien daarom overal op de wereld bezorgde burgers, die een steeds krachtiger wordend geluid laten horen. Ze  gebruiken succesvol de media om misstanden bespreekbaar te maken. Enerzijds door het tonen van beelden maar steeds meer door het structureel verzamelen van data en feiten. Zowel de politiek als de industrie kan niet meer om deze vox populiheen.

De dames van Stichting Go Clean De Liemers laten dagelijks zien dat zowel woorden als daden nodig zijn en ze weten grote groepen mensen te bereiken met hun enthousiasme en doorzettingsvermogen.  Wat in Duiven op lokaal niveau begonnen is zal navolging gaan krijgen in andere regio’s en landen. Als ambassadeur van Stichting Go Clean De Liemers werk ik graag mee aan een wereld, waar het woord afval niet meer zal bestaan.

Bernard Merkx Video
Ondernemer
Mede oprichter Waste Free Oceans Foundation

Michiel Scheffer

Michiel Scheffer Ik ben door de bestuurders van GoClean (Liemers) gevraagd na afloop van mijn gedeputeerdeschap de rol van Ambassadeur op me te nemen. Ik heb op 6 september die rol officieel aanvaard, met alle beperkingen die dat inhoudt. Daarnaast ben ik gevraagd om ook mee te denken of als klankbord voor het bestuur, een rol die nadrukkelijk niet tot het ambassadeurschap behoort.

Verder lezen?

Maar gelet op een aantal ontwikkelingen heb ik het advies gegeven om toe te werken naar een stevigere governance. En wel hierom:

  • de bestuursleden van de stichting zijn tevens werkzaam in de gelieerde BV waar ze financiele opbrengsten uit genieten.
  • Als er ook subsidies en schenkingen door de stichting gaan, is een adequate governance noodzakelijk (denk aan ANBI status).
  • de stichting is ontstaan in de Liemers maar wil voorbij het afvalrapen een signalering en agenderingsfunctie vervullen en in relatie komen met professionele spelers.
  • de organisatie wil van een regionale naar een landelijke schaal gaan, en zal daarom een plaats willen verwerven in een complexer landschap met meer vergelijkbare spelers.

Daarvoor is een adequate bestuurlijke inbedding nodig. Er zijn meerdere modellen denkbaar: een duidelijkere scheiding van “medewerkers” en bestuur, het uitbreiden van het bestuur naar niet uitvoerende leden, of het statutair invoeren van een raad van toezicht. Dit alles laat onverlet dat de stichting ambassadeurs kan hebben maar dat deze niet andere rollen krijgen of nemen.

Ik heb als kwartiermaker/ambassadeur de opdracht op me genomen om te streven naar een breder aantal ambassadeurs, die ook kunnen overgaan naar een Raad van Toezicht. Aangezien de rol van raad van toezichtsleden anders is dan van ambassadeurs, moet dit groeimodel we nadrukkelijk vooraf worden omarmt door het stichtingsbestuur.

Afgezien van het akkoord van het bestuur vergt dat vervolgens:

  • Inzicht in de huidige juridische structuur van stichting en BV
  • inzicht in de juridisch-financiele consequenties van de strategie van GoClean
  • inzicht in de positie van GoClean in het thema zwerfafval in Nederland
  • inzicht in de verschillende juridische modellen die het best bij de strategie van GoClean past

Michiel Scheffer Video

Ad Lansink

Ad Lasink Duurzame ontwikkeling is voor mij de vertaling van kernwaarden als gerechtigheid, solidariteit, gedeelde verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. Praktisch en tegelijk concreet betekent dat harde en zachte medemenselijkheid maar ook en vooral oprechte zorg voor de natuur, behoud van biodiversiteit en verstandig omgaan met wat de aarde te bieden heeft; voedsel, lucht, water en grondstoffen.

Verder lezen?

In politieke zin leidden deze waarden tot wat de Ladder van Lansink is gaan heten: de voorkeursvolgorde voor het afvalbeheer, nu de grondslag en routemap voor de circulaire economie. Wat mij aanspreekt in GoClean – vandaar mijn overtuigd ambassadeurschap – is de drievoudige uitwerking van die kernwaarden. GoClean behoedt natuur en landschap voor onnodige vervuiling.

GoClean geeft het ingezamelde zwerfafval een tweede of zelfs derde leven. En GoClean maakt de gedeelde verantwoordelijkheid waar door permanente voorbeeldwerking: samen de schouders eronder om anderen te laten zien, wat een gezamenlijke inspanning kan opleveren.

Gemakzuchtige of slordige leden denken wellicht, dat hun wegwerpgedrag toch wel wordt gecompenseerd door enthousiaste GoClean-ers of Zwerfinators. Maar de druppel holt elke steen uit. Goed voorbeeld doet immers goed volgen. Daarom verdient GoCleaan alle steun, van voorlopers en achterblijvers, van optimisten en zelfs pessimisten. De aarde is het waard om schoon en vruchtbaar door te geven. Noem het rentmeesterschap of duurzame ontwikkeling: een boodschap die telt.

Ad Lansink Video