Ga naar hoofdinhoud

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) heeft recent laten weten een onderzoek uit te laten voeren om er achter te komen welke stappen er nodig zijn om tot een reductie van 70% minder sigarettenfilters in de natuur te komen. De uitkomsten van ons onderzoek geven aan dat om deze reductie te kunnen bereiken het filter van de sigaret verwijderd moet worden.

7 juni j.l. aanbieden rapport aan commissie Infrastructuur & Waterstaat
Gezien het feit dat het sigarettenfilter het meest aangetroffen stuk zwerfafval in Nederland is, heeft GoClean in samenwerking met de zwerfafval community en data-researchers onderzoek gedaan naar en een rapport geschreven over de milieuproblematiek die het filter oplevert. Daarnaast is er onderzocht wat de beste oplossing is om deze filters te weren uit de natuur. Dit rapport werd op dinsdag 7 juni 2022 om 13.30 uur aangeboden aan de commissie I&W in de Statenpassage van de Tweede Kamer.

Gemiddeld 26 filters per 100m2
100 vrijwilligers hebben in september en oktober 2021, 6 weken lang 200 verschillende locaties onderzocht op de hoeveelheid filters die er wekelijks werden aangetroffen. In aanmerking genomen dat het aantal sigarettenfilters tijdens de eerste meting erg hoog was en tijdens de 5 daarop volgende metingen afnam naar een stabiel vervuilingsniveau van 26 sigarettenfilters per 100 m2 per week, kan er gesteld worden dat de overheid de sigarettenfilters niet goed opruimt. Om ernstige vervuiling door die sigarettenfilters te voorkomen is het nodig dat ze minimaal een keer per week opgeruimd worden.

Lees hier het rapport

Report Cigarette Filters Definitief