Ga naar hoofdinhoud

ZwerfAfvalKompas
Het Zwerfafvalkompas geeft u zicht op afval. Middels dit dataverwerkingssysteem kunt u hotspots, focusgroepen, trends, maar ook het afval analyseren in uw verzorgingsgebied.

In het kader hiervan heeft GoClean het ZwerfAvalKompas ontwikkeld.

De huidige, in registratie-apps, verzamelde “ruwe” zwerfafvaldata uitlezen en vertalen naar gedetailleerde en volledig feitelijke informatie was tot op heden niet mogelijk. Dit is nu gerealiseerd.

Het ZwerfAfvalKompas biedt inzicht en maakt de vertaalslag naar het gedetailleerde verhaal over de gemeentelijke situatie van zwerfafval.
Een interactieve kaart geeft volledig inzicht in de vindplaatsen binnen de gemeente alsmede goed zicht op de hoeveelheid opgeruimd zwerfafval en zogenoemde “hot spots”.
De filters bieden analysefunctionaliteiten die behulpzaam zijn om te monitoren op  samenstelling, merk en locatie.

Met het ZwerfAfvalKompas kunnen gemeenten een deel van hun tijd, energie en beschikbare financiële middelen eerst aanwenden om meer inzicht te krijgen in de zwerfafvalproblematiek binnen hun gemeente. Na gedegen onderzoek kunnen maatregelen worden geformuleerd en geïmplementeerd.  Daarmee geeft het ZwerfAfvalKompas richting aan uw doeltreffende interventies.

Overheid: Meten is weten

Vrijwilligers

Hoeveel ruim jij nou eigenlijk op? En waar lag al dat zwerfafval? Waar ruimen jouw mede-vrijwilligers op, wat zijn de door jou meest gevonden items, welk materiaal kom je het meeste tegen?

Dit zijn allemaal belangrijke vragen die door dataverzameling beantwoord kunnen worden.

GoClean werkt via de VIVAVO-methode, VInden, VAstleggen, VOorkomen. Door zwerfafval te vinden en te registreren hopen we uiteindelijk zwerfafval te voorkomen.

In het door GoClean ontwikkelde ZwerfAfvalKompas kunnen alle bovenstaande vragen beantwoord worden. Het Kompas beschikt over uitgebreide analysetools waarmee je zelf jouw geregistreerde data omtrent het zwerfafval kan uitlezen en analyseren. Door zwerfafval te registreren kunnen we overgaan van symptoombestrijding naar bronbestrijding. We kunnen de krachten bundelen. Samen bereiken we meer. Met alle verzamelde data kan beleidsverandering plaatsvinden en regelgeving worden aangepast. Wordt onderdeel van een groter geheel, sla de handen ineen en begin met registreren!

Het Kompas wijst de richting naar preventieve oplossingen.

Hoe werkt het inzamelbeleid in mijn gemeente?
Vraag het na bij jouw gemeente en als jouw gemeente zwerfafval data belangrijk vind laat ze dan contact met ons opnemen en dan kunnen jullie als vrijwilliger datagericht aan de slag!

Voor andere vragen mail naar info@goclean.nl.
Wij helpen je graag verder.

Zwerfafvalbrigades, clubs en landelijke groeperingen

U bent als brigade of club reeds actief bezig met de inzameling van zwerfafval. Dan is het toch fijn om de activiteiten binnen jouw gemeenschap en het door jullie gevonden zwerfafval helder op kaart te hebben en te kunnen analyseren?

Het ZwerfAfvalKompas is er voor jullie ondersteuning en geeft antwoord op vragen als:

  • Hoeveel is er afgelopen week opgeruimd?
  • Wat zijn de meest gevonden items?
  • Welke materialen worden het meest gevonden?
  • Welke routes/gebieden vragen meer aandacht?

Benieuwd wat het kompas voor jouw brigade/club kan betekenen. Mail voor meer informatie naar info@goclean.nl

Start een brigade in jouw gemeente

Is er in jouw gemeente nog geen zwerfafvalbrigade actief waarbij je je aan kunt sluiten? Neem het voortouw en start zelf een brigade.

Wij helpen je graag op weg. Meer weten? Neem contact met ons op via info@goclean.nl.