Ga naar hoofdinhoud

Bewustwording creëren begint al op jonge leeftijd. Daarom vinden wij het belangrijk om kinderen in het basis- en middelbaar onderwijs te leren over de gevolgen van zwerfafval op onze leefomgeving en milieu en bewust te maken van het belang van een schone wereld.

De door GoClean ontwikkelde lesmethodes kunnen ideaal worden ingezet bij de nieuwe manier van lesgeven. Er wordt bewustwording gecreëerd ten aanzien van zwerfafval, je gaat lekker naar buiten om onderzoek te doen, er wordt gewerkt met een dataprogramma waardoor computervaardigheden worden uitgebreid en er wordt ervaring opgedaan met analytisch en probleemoplossend denken. De bedachte oplossingen kunnen daadwerkelijk ten uitvoer gebracht worden. Dit lesprogramma past uitstekend in duurzaamheidsprogramma’s en kan op alle niveaus gegeven worden.