Ga naar hoofdinhoud

GoClean is gestart als burgerinitiatief met alleen het opruimen van zwerfafval. De hoop was dat dit zou leiden tot een schone en fijne leefomgeving. Echter, tot grote frustratie van ons en vele van onze vrijwilligers, kwamen wij erachter dat alleen opruimen niet helpt.
Pas opgeruimde straten, bermen en parken waren weer snel gevuld met allerhande zwerfafval. Wij zagen in dat wij ons slechts bezighielden met symptoombestrijding en dit geen oplossing zou bieden van het probleem. Het was dweilen met de kraan open en vele vrijwilligers wilden stoppen. Dus kwamen wij tot de conclusie dat, om te komen tot een significante reductie van zwerfafval, er bij de bron veranderingen moeten plaatsvinden.

Bronbestrijding, maar hoe?
Om tot effectieve bronbestrijding te komen is het van belang te weten hoeveel, wat voor soort, waar en waarom ergens zwerfafval ligt. Vanuit dat perspectief is GoClean gestart met een werkmethode die wij ‘Schoonwandelen’ noemen. Schoonwandelen betekent dat tijdens het opruimen van zwerfafval er van elk stuk zwerfafval een foto wordt gemaakt in een registratie App. In deze App wordt de foto voorzien van coördinaten en type specifieke tags (registratielabels). Ook hechten wij grote waarde aan het hergebruik van waardevolle grondstoffen. Het zwerfafval wat wij rapen, heeft waarde, daarom zorgen wij voor gescheiden afvoer. Tijdens het schoonwandelen maken we gebruik van de “Wimmerring” (duo-zakhouder) waarbij het zwerfafval gescheiden wordt ingezameld in een PMD-stroom en restafval. Ook zwerfafval vertegenwoordigt een waarde en krijgt zo een 2e leven.

Veel vrijwilligers wandelen tegenwoordig schoon. Op deze manier wordt heel veel data over zwerfafval verzameld.
Deze data kan worden uitgelezen en geanalyseerd in het door GoClean ontwikkelde ‘Zwerfafvalkompas’. Los van elkaar kan men niet tot een hoopgevende reductie van zwerfafval komen. Ons motto is dat vingerwijzen naar elkaar geen zin heeft, maar met elkaar in gesprek gaan en verbinding zoeken wel. Vanuit hier kan er met data en feiten een effectieve bronbestrijding gerealiseerd worden.

Registreer/login