skip to Main Content

Schoonwandelen

Veel mensen ruimen zwerfafval op en niet omdat ze zich vervelen, maar omdat ze iets goeds willen doen, een impact willen maken en zich zorgen maken over hun leefomgeving en het milieu. Jaarlijks belandt in Nederland naar schatting 50 miljoen kilo afval op straat en in de natuur. Dit is zeer schadelijk. Plastic breekt niet af, maar verkleint zich tot microplastics die uiteindelijk zelfs met het blote oog niet meer te zien zijn. Vee en andere dieren kunnen dit gemakkelijk binnenkrijgen. De allerkleinste deeltjes komen in de bodem en het grondwater terecht en uiteindelijk in onze voedselketen, met alle risico’s voor ieders gezondheid van dien. Denk ook aan de dieren die verstrikt raken in afval, of de koeien die dood gaan door maagbloedingen omdat er stukjes blink in het gras lag.

GoClean is gestart als burgerinitiatief en ondertussen uitgegroeid tot een beweging met impact; een landelijke community, die zich data gedreven inzet om Nederland zwerfafvalvrij te maken. Onze vrijwilligers zijn het kloppende hart van GoClean. Zij wandelen, ploggen, skaten, fietsen of tijdens de hond uitlaten  dagelijks vele kilometers Schoon. Onze vrijwilligers ruimen niet alleen op, maar doen aan ViVaVo (Vinden, Vastleggen, Voorkomen). Zij registreren al het zwerfafval in een App, zodat er veel data over zwerfafval verzameld wordt. Registreer je niet met de app dan kun je looproutes aanmaken in het Zwerfafvalkompas en een klein logboekje bijhouden. Dat is schoonwandelen. Deze data wordt uitgelezen in het Zwerfafvalkompas. Op deze manier kan er op feiten beleid gemaakt worden.

Schoonwandelen is niet alleen zeer nuttig, maar ook gezellig. Een soort sportief theekransje voor de schone natuur. Deze gezelligheid is belangrijk voor de motivatie. Samen de schouders eronder geeft verbondenheid.

Registreer/login Zwerfafvalkompas

Samen naar zwerfafvalvrij!

Wil je ook meedoen met GoClean en Schoonwandelaar worden, meld je aan via info@goclean-deliemers.nl

Graag zoeken we voor je uit of jouw gemeente ondersteuning en hulpmiddelen biedt.

Ook houden we je graag op de hoogte via nieuwsbrieven en over acties, procedure wijzigingen en info-avonden.

Zwerfafvalkompas

Hoeveel ruim jij nou eigenlijk op? En waar lag al dat zwerfafval? Waar ruimen jouw mede-vrijwilligers op, wat zijn de door jou meest gevonden items, welk materiaal kom je het meeste tegen?

Dit zijn allemaal belangrijke vragen die door dataverzameling beantwoord kunnen worden.

GoClean werkt via de VIVAVO-methode, Vinden, Vastleggen, Voorkomen. Door zwerfafval te vinden en te registreren hopen we uiteindelijk zwerfafval te voorkomen.

In het door GoClean ontwikkelde ZwerfAfvalKompas kunnen alle bovenstaande vragen beantwoord worden. Het Kompas beschikt over uitgebreide analysetools waarmee je zelf jouw geregistreerde data omtrent het zwerfafval kan uitlezen en analyseren. Door zwerfafval te registreren kunnen we overgaan van symptoombestrijding naar bronbestrijding. We kunnen de krachten bundelen. Samen bereiken we meer. Met alle verzamelde data kan beleidsverandering plaatsvinden en regelgeving worden aangepast. Wordt onderdeel van een groter geheel, sla de handen ineen en begin met registreren!

Het Kompas wijst de richting naar preventieve oplossingen.

Hoe werkt het inzamelbeleid in mijn gemeente?
Wil je weten hoe en waar de gemeente jouw opgeruimde afval ophaalt? En of jouw gemeente handige opruimsetjes te leen aanbiedt? Zodra je bent ingelogd op het Kompas vind je deze informatie op de pagina van jouw gemeente. Ook lees je hier wat de duurzame doelstellingen zijn van jouw gemeente, nieuwsberichten en mooie ‘succes’-verhalen uit jouw gemeente.

Gebruik van het ZwerfAfvalKompas is gratis. Ben je geïnteresseerd?
Registreer/login

Voor andere vragen mail naar info@goclean-deliemers.nl.
Wij helpen je graag verder.

Zwerfafvalbrigades

Vanuit een groeiende verontrusting zijn steeds meer mensen zwerfafval aan het opruimen in het land. Ook in uw gemeente houden meerdere mensen zich hier actief mee bezig. Voor deze actieve vrijwilligers zou het fijn zijn als er vanuit hun gemeente ondersteuning en structuur geboden wordt bij hun opruimwerkzaamheden. En dat de hoeveelheid mensen die opruimt toeneemt, zodat zij niet meer het gevoel hebben de enigen te zijn.

GoClean kan een adviserende of actieve rol spelen bij het in kaart brengen en het aansturen van de reeds actieve vrijwilligers en zorgen voor uitbreiding met nieuwe vrijwilligers. Op deze manier kan in uw gemeente een actieve zwerfafvalbrigade ontstaan, die constructief en uniform werkt met gebruik van de juiste hulpmiddelen.

Op deze manier kan de zwerfafvalbrigade een belangrijke bijdrage leveren bij het in kaart brengen van de zwerfafvalproblematiek in uw gemeente.
Kortom, omarm en enthousiasmeer uw vrijwilligers en ondersteun ze waar mogelijk!

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@goclean-deliemers.nl.

Zwerfafvalbrigades

Vanuit een groeiende verontrusting zijn steeds meer mensen zwerfafval aan het opruimen in het land. Ook in uw gemeente houden meerdere mensen zich hier actief mee bezig. Voor deze actieve vrijwilligers zou het fijn zijn als er vanuit hun gemeente ondersteuning en structuur geboden wordt bij hun opruimwerkzaamheden. En dat de hoeveelheid mensen die opruimt toeneemt, zodat zij niet meer het gevoel hebben de enigen te zijn.

GoClean kan een adviserende of actieve rol spelen bij het in kaart brengen en het aansturen van de reeds actieve vrijwilligers en zorgen voor uitbreiding met nieuwe vrijwilligers. Op deze manier kan in uw gemeente een actieve zwerfafvalbrigade ontstaan, die constructief en uniform werkt met gebruik van de juiste hulpmiddelen.

Op deze manier kan de zwerfafvalbrigade een belangrijke bijdrage leveren bij het in kaart brengen van de zwerfafvalproblematiek in uw gemeente.
Kortom, omarm en enthousiasmeer uw vrijwilligers en ondersteun ze waar mogelijk!

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@goclean-deliemers.nl.

Bewustwordingsevenementen

Dat er zwerfafval ligt in onze natuur is bij de meeste mensen bekend, maar hoeveel en wat er allemaal achtergelaten wordt is onbekend.
Een bewustwordingsevenement is dan een echte eye-opener. Zelf ervaren werkt het beste. Vaak wordt er gezegd: ”Ik dacht dat het hier schoon was, maar nu ik goed kijk, blijkt dat helemaal niet zo te zijn.”
Over het algemeen duurt een evenement 1 tot 2 uur. Met regelmaat kunnen de deelnemers aan het einde van het evenement de zakken met zwerfafval niet meer dragen. Hierdoor wordt er veel bewustwording gecreëerd en hopen we een mentaliteitsverandering te bewerkstellingen.

GoClean organiseert vaker bewustwordingsevenementen.
Zo hebben wij ervaring met landelijke opschoondagen, Schoonwandelingen, Ploggingruns, het Rijnjuttersevenement en het organiseren van evenementen op scholen en bedrijven.
Zoekt u informatie over een bewustwordingsevenement of wilt u een evenement georganiseerd hebben door GoClean? Neem dan contact met ons op en mail ons: info@goclean-deliemers.nl