Ga naar hoofdinhoud

Deze afbeelding geeft aan waarom we van de Minister voor Milieu, uitbreiding van statiegeld op kleine plastic flesjes EN blikjes verwachten. In februari communiceert Stientje van Veldhoven de monitoringsresultaten van het aandeel flesjes en blikjes in het zwerfafval. We verwachten van de minister dat ze naast invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes, ook aankondigt deze regeerperiode nog een besluit te nemen omtrent statiegeld op blik.

3 t/m 7 februari 2020is het de Week van de Circulaire Economie.